เรื่องเงิน 7 ข้อนี้ ที่ต้องคิดทบทวนก่อนอายุ 30 ปี

หากวันนี้คุณนั้นกำลังจะมีอายุใกล้เลข 3 เข้ามาใกล้ทุกๆวัน แต่ยังไม่มีเงินเก็บไว้สำรองในอนาคตเลย วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ เรื่องเงิน 7 ข้อนี้ ที่ต้องคิดทบทวนก่อนอายุ 30 ปี ไปดูกันว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรบ้างที่ควรคิดทบทวน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากมีชีวิตที่ ไม่ลำบ าก เมื่อชีวิตที่แก่ตัวไป เพราะทุกวันนี้เราจะรอ หวังพึ่งแต่คนอื่น ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองที่เราต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง วันนี้เราจะพาคุรมาสร้างตัว เพื่อให้มีเงินเก็บใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไป จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 รู้ตัวเองให้ได้ว่า มีอะไรมากกว่ากัน ‘ท รั พ ย์สิน’ หรือ ‘ห นี้สิน’

ถ้ารายจ่ายสูงพอ ๆ กับรายรับ สิ่งแรกเลยนะที่ควรใส่ใจ คือ ลิสต์รายการของท รั พ ย์สิน เทียบกับห นี้สินที่มี ถ้าหากมานั่งงงว่าเราก็มีสินท รั พ ย์เยอะเหมือนกันนี่หว่า เช่น มือถือรุ่นใหม่ๆ กล้องถ่ายรูป หรืออื่นๆ มากมาย

แต่เหตุใดยังจนอยู่ คิดง่าย ๆ มือถือ จำนวน หนึ่งเครื่อง ราค าประมาณ 25,000 – 30,000 เชียวนะ แต่ร า ค าข า ยต่อ มูลค่ ามันห า ยไปแทบจะครึ่งนึงแล้วล่ะ พอมองภาพออ กแล้วใช่ไหม เพราะงั้นเราต้องเริ่มกลับมาวางการเงินตัวเองได้แล้ว เช่น สะสมท รั พ ย์สิน ที่ก่อให้เกิดร ายได้ เช่น หุ้ น กองทุ น

2 รู้จักบริหาร ความเสี่ยง

การที่มีสติ มันช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่เราจะพูด มันคือเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ที่มันอาจเกิ ดขึ้น ไม่ว่าคุณจะโส ด หรือมีครอบครัวก็ต าม ความเสี่ ยงที่ควรพิจารณา มี 3 อย่ าง

ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต.. หากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถแล้วเกิดอุบั ติเห ตุ เรามีประกั นภั ยรถยนต์ไหม แล้วจะซื้ อมั้ย แล้วถ้าซื้ อ แบบไหนดีล่ะ?

ความเสี่ยงด้านชีวิต.. หากเราเจ็ บป่ วยหรือเกิดเห ตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบ ากแน่ เพราะข า ดกำลังสำคัญใช่ไหม

ถ้าคำตอบคือใช่ ก็ลองบริหารความเสี่ ยงโดยการซื้ อประกั น ..จงเปลี่ยนตัวเองด้วยการเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อความฉลาดมากขึ้น อย่ าไปโท ษคนอื่น จากปัญหาของตัวเอง

ความเสี่ยงด้านท รั พ ย์สิน.. หมายถึงว่า หากเราหยุดทำงาน เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มีเงินฉุ กเฉิ น เราจะอยู่อย่ างไร

3 คิดเรื่อง วางแผนเกษียณ กันหรือยัง

ถ้าเราแก่ ต้องแก่แบบมีเงินครับ เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี เพราะการเริ่มต้น ตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง จะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขาไง

4 ศึกษาเรื่องภ า ษี เอาไว้

ร ายได้ยิ่งมากก็ต้องจ่ายภ า ษี ที่มากขึ้น ถือเป็น กฎหม ายที่ทุกคนต้องปฏิบัติต ามอยู่แล้ว สิ่งที่เพื่อนๆ ควรศึกษา คือที่เกี่ยวข้องกับภ า ษี ไม่ว่าจะเป็นการล ดหย่ อ น หรือ การละเว้น

5 มีเงินสำรอง อย่ างน้อยๆ ก็ 6 เดือน

นั่นเพราะเงินจำนวนนี้ จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหา ด้านการเงินได้ดี โดยไม่ต้องยืมใครเขา เพราะการกู้ อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้

6 สร้างงบการเงิน

แม้จะหาเงินได้มากแค่ไหนหากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มาก็คงหมดไปง่ายๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้น สิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจในลำดับถัดมานั่นคือ คือ การสร้างงบรายจ่าย เริ่มต้นจากงบการเงิน 50 -30 -20 ดูสิ ( สิ่งจำเป็น, สิ่งอย ากได้, ออมฉุ กเฉิ น ) อาจจะช่วยได้

7 ปลดห นี้ให้หมด เท่าที่ทำได้

ก็เพราะว่า ยิ่งปลดห นี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงินไปทำอย่ างอื่นได้มากขึ้นและถ้าเรา ไม่แน่ใจ ว่าจะปลดห นี้ยังไงแนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรา มีห นี้ทั้งหมดกี่ร าย เป็นจำนวนเท่าไหร่ อัตรา ด อ ก เบี้ ย

แค่ไหน ต่อไปก็ให้จัดลำดับห นี้ ให้ห นี้ที่มีอัตร า ด อ กเบี้ยสูง อยู่ด้านบน และทยอยปลดห นี้ จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อยๆ ปิดก้อนอื่นๆ ไปเรื่อยๆ ต่อไปจนหมด

ที่มา e-yhangwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *