6 วิ ธีการใช้เงิน ให้มีเงินเก็บ อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการจัดการเงิน การใช้จ่าย ที่ทำให้คุณนั้นมีเงินเก็บ อนาคตไม่ลำบากกับบทความ 6 วิ ธีการใช้เงิน ให้มีเงินเก็บ อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าวิธีการจัดการที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

1 แนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแรงดึงดูดของชีวิต

เงินข า ดมือเมื่อไหร่มักจะเอาในสิ่งที่พลาดแล้วมาตรอ กย้ำให้คิดตลอ ด บอ กเลยไม่มีประโยชน์ แถมยังให้คุณเครียดไปเปล่าๆ เลิกบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เสียที ก่อนอื่นควรจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองก่อนว่า

เราไม่มีเงินพอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น และเราจะลดรายจ่ายอย่ างไรให้มากที่สุด เพราะยิ่งถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใช้ ก็ไม่มีวันที่เราจะมีเงินพอใช้ แต่ถ้ามองหาวิธีการลดรายจ่าย เราจะค้นหาเจอ และเมื่อเราลดรายจ่ายได้ เราจะมีเงินเหลือเก็บได้แน่นอน เงินไม่มีวันข า ดมือ

2 สร้างรายได้หลักให้มั่นคงได้ก่อน

ก่อนที่เราจะ หมุนเงิน ได้จะมีอยู่แค่ 3 อย่ าง รายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุน เพราะ 3 ตัวนี้ละตัวหลักในการหมุนเงิน สิ่งแรกเลยเนี่ย คือรายได้หลักเป็นหัวใจหลักที่ต้อง มีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันเลยว่า เมื่อไหร่ ฉุกเฉินตัวนี้ละที่จะช่วยคุณ

3 มีวินัยและความอ ดทนสำคัญกว่าหาเงินให้ทันใช้

เนื่องจากโดยส่วนตัวแล้ว นั้นทำหล า ยอาชีพ หล า ยอย่ าง ทั้งงานประจำ รับงาน Consult เป็นนักเขียน และงานวิทย ากรอื่นๆ ดังนั้นรายได้ที่เข้ามามากน้อยต่างกันไป อาจจะต้องมีการปรับการใช้จ่าย ปรับวิธีการออมต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอ ดเวลา

4 มองหาช่องทางการลงทุน

การลงทุนมีหล า ยรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน หรือ การนำเงินไปต่อยอ ด ถึงอย่ างไรก็คือ การลงทุน เพื่อให้เงินงอ กเงยจากเดิม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ คำนวณเรื่องการลงทุนให้ดีว เงินที่เรานำมาลงทุนนั้น จะต้องน้อยกว่า

เงินเย็นที่คุณกันไว้เมื่อย ามฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ยกตัวอย่ างเช่นรายได้หลักของคุณได้เดือนละ 30,000 บาท ถ้าหากค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อเดือน 15,000 บาท คุณจะเหลือเงิน 15,000 บาท หลักการลงทุนจะดึงเงิน 1 ส่วนออ กมาจากเงินออมเพื่อนำมาลงทุน คุณจะเหลือเงินออม 10,000 บาทและนำเงิน 5,000 บาทมาลงทุนต่อ

5 ตื่นรู้เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มจากตัวเองเสียก่อน

วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงิน เมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองเสมอ ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอย่ างไม่หยุดยั้ง คุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ พร้อมหาช่องทางสร้างรายได้ วางตัวเป็นกลางเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ดชีวิตของคุณได้เป็นอย่ างดี คุณสามารถนำหลักการพาเรโตมาใช้ในการบริหารชีวิต และเวลาของคุณได้ด้วยการนำกฏ 80/20 ยกตัวอย่ างเช าน หากทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวของ จะพบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ 80 %

จะอยู่ในกลุ่มรายการข้อรายจ่ายเพียง 20 % ของรายการทั้งหมด กลุ่มรายการเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่รับประทานไม่ได้ หากรับประทานไปก็จะเป็นโทษต่อร่างกาย เช่น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ , บุ ห รี่ , ค่ า มื อถือคุยไร้สาระ ค่าเสื้อผ้า

คนส่วนใหญ่หลงคิดไปว่าใช้เงินสำหรับซื้ อความสุข ดังนั้นหากควบคุมรายการรายจ่ายจำนวน 20 % นี้ได้ ด้วยการชนะใจตนเองจะทำให้ลดรายจ่ายส่วน มากที่มีปริมาณถึง 80 % เราควรให้ความสำคัญ ของการใช้เวลาในการทำงานประจำวัน

ของเราว่า เวลา 80 %ที่คุณใช้ไป ให้คุณค่าหรือผลงาน 20 % ที่มีคุณภาพที่สุดออ กมาหรือยัง งานแต่ละอย่ างอาจใช้เวลาเท่ากันในการทำให้สำเร็จ แต่จะมีอยู่ 1 – 2 งาน เท่านั้น ที่จะให้คุณค่ามากเป็น 5 เท่า หรือ 10 เท่าของงานอื่น

หากคุณเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งในงาน 1-2 ชิ้นนั้น คุณก็จะกล า ยเป็นคนที่ยุ่งตลอ ดวัน โดยทำงานได้สำเร็จน้อยมาก คุณกำลังทำงานที่มีคุณค่าต่ำ และผัดวันประกันพรุ่งในงานสำคัญอยู่หรือเปล่า ใช่แล้ว…งานสำคัญของคุณคือ การสะสมท รั พ ย์ภายใน หาใช่ท รั พ ย์ภายนอ ก

6 รู้จักบริหารห นี้ที่มีอยู่ และไม่สร้างห นี้ใหม่อีกถ้าไม่จำเป็น

เมื่อเป็นห นี้ ก่อภาระเข้าแล้ว สิ่งที่ควรจะทำก็คือ จัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ยแพงก่อ โดยเฉพาะกรณีได้เงินก้อน มา โปะอะไรก่อน? โปะบัตรเครดิตก่อน ถัดลงมาก็ค่อยๆดูว่า ห นี้ไหนดอ กเบี้ยแพง ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นสุด จ่ายก่อน แต่ทั้งนี้ ต้องจ่ายทุกๆรายการห นี้ ต ามรอบเวลาชำระ เอาเงินค่าบ้านไปหมุนค่ารถก่อน แล้วหยุดชำระค่าบ้าน

ระวังธนาคารจะเรียกเก็บอัตราสูงสุด แถมบางแห่งมีเบี้ยปรับมาอีก คำนวณความสำคัญของเงินและดอ กเบี้ยเงินกู้ เงินผ่อน ให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีภาระต่อยอ ดไม่มีวันจบ

ที่มา stand-smiling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *