เผยเงื่อนไขสุดพิเศษ ช่วยคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ให้ได้เงินจากโครงการ เราชนะ

Uncategorized

เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐ ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน ในช่วง วิกฤต แบบนี้ นั่นก็คือ โครงการ เราชนะ นั่นเอง ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติดังนี้ ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท และ เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นั่นก็คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ที่มีบัตรคนจนนั่นเอง กลุ่มที่ 2 กับกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และผ่านการลงทะเบียนแล้ว และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ ต้องลงทะเบียนใหม่ ในโครงการเราชนะ นั่นเอง

ซึ่งแน่นอนว่า สำหรับการลงทะเบียนนั้น ต้องเป็นกลุ่มคนที่มี โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตได้นั่นเอง และจะมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่มีโทรศัพท์ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ต้องทำก็คือ

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ปัจจุบันกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในระหว่างหารือในรายละเอียดเบื้องต้นผู้ไม่มีมือถือ สามารถลงทะเบียน เราชนะ ได้ในวันที่ 15 ก.พ.2564 เป็นต้นไป ผ่านธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. ซึ่งไม่ต้องกังวลถึงในเงื่อนไขระยะเวลา เพราะมีการเผื่อเวลาให้เตรียมการลงทะเบียนกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์แน่นอน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคาร ธ.ก.ส.