เปิดไทม์ไลน์ ลงทะเบียน ม.33เตรียมรับเงิน 4,000 บาท

Uncategorized

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงแรงงานหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาแรงงานผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน

เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิ ด-19 ส่วนจะเยียวยาเป็นเงินเท่าไร ขอพิจารณารายละเอียดและเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงานอีกครั้ง และจะหาข้อสรุปให้ได้เร็วที่สุด รูปแบบการจ่ายเงิน จะต้องทำผ่านประกันสังคม ซึ่งอาจคล้ายๆ เราชนะ ที่จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน ดดยยืรยันแล้วว่าจะเยียวยาให้กับประกันสังคม ม.33 คนละ 4,000 บาท โดยมีวิธีดังนี้

วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และ  วันที่ 1-7 มีนาคม 2564 จะมีการตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านการคัดกรอง ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันที่ 15 มีนาคม เริ่มจ่ายเงิน 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ทุกวันจันทร์ (15, 22, 29 มีนาคม และ 5 เมษายน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย