ไม่ผ่านเกณฑ์ เราชนะ ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้ว

Uncategorized

ต้องบอกว่าโครงการไทยชนะ วันที่ 8 ก.พ. 2564 คึกคักตั้งแต่เช้า เนื่องจากวันนี้เปิดเป็นวันแรกเพื่อให้เช็คสิทธิสำหรับ กลุ่ม 3 หรือ ผู้ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากรัฐฯ ยังไม่มีฐานข้อมูล และในส่วนของผู้ที่ได้รับ Sms. แจ้งว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

โครงการ

สามารถทบทวนสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 8 ก.พ. ถึง 8 มี.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ใครที่รู้ตัวว่าตนได้รับการลงทะเบียนไม่สำเร็จให้รีบเข้าไปกดทบทวนสิทธิ์กันนะคะ

อย่าลืมกดทบทวนสิทธิ์