สินเชื่อออมสุขใจ ยื่นกู้ได้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

Uncategorized

เชื่อว่าหลายคนต้องมีความเดือดร้อนเรื่องเงินกันอย่างแน่นอนในสถานการณ์ตอนนี้ แต่ธนาคาร ออมสิน จัดสินเชื่อออมสุขใจ เป็น สินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ จาก ธนาคารออมสิน ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ เนื่องจาก ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือมีปัญหาทางการเงิน

ธนาคารออมสิน

โดย สินเชื่อออมสุขใจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด-19 ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

จำนวนเงินกู้

รายละเอียด